تبلیغات

کلمه :
هو = او

آمار :
481

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"هُـوَ" اَلَّـذى خَـلَـقَ لَـكُم ما فِى الاَرضِ جَـمیـعًا

ترجمه :
اوست كسى [كه ] آفرید برایتان آنچه در زمین است ، همگى را

آدرس :
سوره البقرة آیه 29

کلمه :
قالَ = گفت

آمار :
530

ریشه :
ریشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
وَ اِذ "قالَ" رَبُّـكَ لِلـمَـلائِـكَـةِ

ترجمه :
و هنگامى كه گفت پروردگارت به فرشتگان

آدرس :
سوره البقرة آیه 30

کلمه :
اَنْ = كه، اینكه

آمار :
570

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اَن" یَضـرِبَ مَـثَـلًا ما بَـعوضَـةً فَـما فَوقَـها

ترجمه :
كه مثل زند به پشه اى یا فراتر از آن

آدرس :
سوره البقرة آیه 26

کلمه :
ها = او، آن#ها

آمار :
571

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
كُـلَّـما رُزِقوا "مِنـها" مِن ثَـمَـرَةٍ رِزقًا

ترجمه :
هرگاه داده شود از آنها میوه اى روزى

آدرس :
سوره البقرة آیه 25

کلمه :
إلّا = مگر آنكه، غیر از، جز، بجز

آمار :
664

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ ما یَخـدَعونَ "اِلّا" اَنـفُـسَـهُم وَ ما یَشـعُـرونَ

ترجمه :
*ولى نیرنگ نمى زنند جز به خودشان و نمى فهمند

آدرس :
سوره البقرة آیه 9

کلمه :
إنَّ = بى گمان

آمار :
691

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اِنَّ" اَلَّـذیـنَ كَـفَـروا

ترجمه :
در حقیقت كسانى كه كفر ورزیدند

آدرس :
سوره البقرة آیه 6

کلمه :
إنْ = اگر، چون

آمار :
691

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "اِن" كُنـتُم فى رَیـبٍ مِـمّا نَـزَّلـنا عَـلى¹ عَبـدِنا

ترجمه :
و اگر هستید در شک نسبت به آنچه نازل كردیم بر بنده امان

آدرس :
سوره البقرة آیه 23

کلمه :
عَلى = بر

آمار :
713

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
اُول¹ـئِـكَ "عَـلى¹" هُـدًى مِن رَبِّـهِم

ترجمه :
آنان بر هدایتى از جانب پروردگارشانند

آدرس :
سوره البقرة آیه 5

کلمه :
كُمْ = شما، شما را

آمار :
804

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
اَلَّـذى جَـعَـلَ "لَـكُـمُ" الاَرضَ فِـراشًا

ترجمه :
كسى كه قرار داد برایتان زمین را بسترى

آدرس :
سوره البقرة آیه 22

کلمه :
مَنْ = چه كسى، كسى كه

آمار :
875

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ مِـنَ النّاسِ "مَن" یَـقولُ

ترجمه :
و از مردم كسانى اند كه مى گویند

آدرس :
سوره البقرة آیه 8
اطلاعات درس
ده کلمه ای که در این صفحه با آنها آشنا شدید، 6590 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با یادگیری ترجمه کلمات این صفحه ، شما با 20 کلمه از فهرست کلمات(غیرتکراری) آشنا شدید
ولی با توجه به آمار تکرار آنها 31796 کلمه از قرآن را می شناسید 
(کمی بیش از 36 درصد از کلمات متن قرآن)