تبلیغات

کلمه :
كُلّ = همه

آمار :
357

ریشه :
ریشه: ك ل ل

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّ اللهَ عَـلى¹ "كُـلِّ" شَىءٍ قَـدیـرٌ

ترجمه :
*همانا الله بر هر كارى تواناست

آدرس :
سوره البقرة آیه 20

کلمه :
یا = اى، حرف ندا

آمار :
361

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"یا" اَیُّـهَا النّاسُ

ترجمه :
اى مردم

آدرس :
سوره البقرة آیه 21

کلمه :
یَوْم = روز، امروز

آمار :
375

ریشه :
ریشه: ی و م

نوع :
اسم

عبارت :
مالِـكِ "یَومِ" الدّیـنِ

ترجمه :
*صاحب روز جزا

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 4

کلمه :
قَوْم = قبیله، مردم، گروه

آمار :
383

ریشه :
ریشه: ق و م

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اِذ قالَ موسى¹ "لِـقَومِـه‌kى"

ترجمه :
و هنگامى كه گفت موسى به قومش

آدرس :
سوره البقرة آیه 54

کلمه :
قَد = به تحقیق، گاهى

آمار :
406

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"قَد" عَـلِـمَ كُـلُّ اُناسٍ مَشـرَبَـهُم

ترجمه :
و كاملا شناخت هر قبیله اى آبشخورش را

آدرس :
سوره البقرة آیه 60

کلمه :
ذلِکَ = اینچنین، بدینسان

آمار :
430

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"ذ¹لِـكَ" الـكِـتابُ لا رَیـبَ فیـهِ

ترجمه :
این كتاب كه نیست تردیدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آیه 2

کلمه :
إلى = به، به سوى، تا

آمار :
434

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ اِذا خَـلَوا "اِلى¹" شَـیاطیـنِـهِم قالوا اِنّا مَـعَـكُم

ترجمه :
و هنگامى كه خلوت كنند با شیطان هایشان مى گویند واقعا ما با شماییم

آدرس :
سوره البقرة آیه 14

کلمه :
إذا = ناگهان، هنگامیكه، آنگاه

آمار :
454

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ "اِذا" قیـلَ لَـهُم

ترجمه :
و هنگامى كه گفته شود به آنان

آدرس :
سوره البقرة آیه 11

کلمه :
نا = ما، ما را

آمار :
460

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اِذا خَـلَوا اِلى¹ شَـیاطیـنِـهِم قالوا "اِنّا" مَـعَـكُم

ترجمه :
و هنگامى كه خلوت كنند با شیطان هایشان مى گویند واقعا ما با شماییم

آدرس :
سوره البقرة آیه 14

کلمه :
اَرْض = زمین، سرزمین

آمار :
461

ریشه :
ریشه: أ ر ض

نوع :
اسم

عبارت :
لا تُفـسِـدوا فِى "الاَرضِ"

ترجمه :
فساد نكنید در زمین

آدرس :
سوره البقرة آیه 11
ده کلمه ای که در این صفحه با آنها آشنا شدید، 4121 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با یادگیری ترجمه کلمات این صفحه ، شما با 30 کلمه از فهرست کلمات(غیرتکراری) آشنا شدید
ولی با توجه به آمار تکرار آنها 35917 کلمه از قرآن را می شناسید 
(کمی بیش از 41 درصد از کلمات متن قرآن)